Plato - Stano Filko: 5.D.

Stano Filko (*1937) patří k nejvýznamnějším představitelům slovenského poválečného umění. Od 60. let byl spolu s Júliusem Kollerem a Alexem Mlynárčikem průkopníkem neoavantgardy. Dnes má za sebou komplexní dílo zahrnující vedle malby, objektů, instalací rovněž happeningy, environmenty a konceptuálně zaměřené projekty. Vystavoval v roce 1969 na Pařížském bienále a v roce 1982 byl (dosud jako jeden z mála českých a slovenských umělců) pozván na Documenta 7 v německém Kasselu. V roce 2005 spolu s Jánem Mančuškou, Borisem Ondreičkou a kurátorem Markem Pokorným připravil pod názvem Quadrophonia projekt pro Česko-Slovenský pavilon na Bienále v Benátkách.

První z výstav, které chce PLATO věnovat rozsáhlé a dosud ne zcela doceněné tvorbě Stana Filka, se zaměří na instalaci vztahující se k úrovni takzvané páté dimenze, symbolizující kromě jiného „čistou transcendenci, absolutní nadnefyzikální danost“. Komplexní prostorové kreaci dominují bílá a stříbrná barva, které v umělcově složitém a propracovaném individuálním systému označování vztahů mezi subjektem a skutečností symbolizují aktivity, hodnoty a imperativy vyjadřující absolutní duchovnost. Zkratka 5.D. označuje ve výtvarníkově řádu kvalit takzvanou pátou dimenzi – Filko ji kromě jiného považuje za „danost, kterou objevujeme“, a právě ona je tím, co považuje za čisté umění – nadosobní, nadčasové, nefilozofické, absolutní.

Autorská varianta instalace 5.D. byla poprvé představena na třetím Pražském bienále v roce 2007. Základem jeho ostravské prezentace je jádro původní expozice, které se dnes nachází v bratislavské Galerii Linea, doplněné o související artefakty ze sbírek Slovenské národní galerie. Instalace variuje základní formy a symboly Filkovy tvůrčí imaginace – vertikální strukturu navazující na jeho zřejmě nejznámější umělecký počin Bílý prostor (z roku 1974, spolu s Milošem Lakym a Jánem Zavarským), model rakety (objevuje se už v polovině 60. let minulého století), zrcadlo, pyramidu či balón plněný vzduchem. Vybraný soubor unikátních kreseb a diagramů vztahujících se k tématu páté dimenze pak dokládá nejen preciznost a soudržnost autorského systému, ale také jedinečnou schopnost Stana Filka ovládnout svým gestem rozlehlé prostory i působit na diváka prostřednictvím malého formátu a náčrtu.

Marek Pokorný


K výstavě vychází katalog s texty Lucie Gregorové Stachové a Marka Pokorného.