PLATO Tomáš Svoboda Jako z filmu projekce a debata
foto: i/o post

Svoboda nabízí ve filmu Jako z filmu syntézu svého několikaletého konceptuálního myšlení. Film není o filmu. Nejedná se o esejistickou úvahu o pohyblivém obraze. Není komediální historkou z jednoho letního odpoledne. Nelze jej vnímat jako záznam pracovního postupu. Není ani převyprávěným filmem. A už vůbec není o technologii vzniku filmového záznamu. Je o životě.

Ve čtvrtek 18.05. proběhne na Fakultě umění OU přednáška Tomáše Svobody, kterou PLATO spoluorganizuje.


Tomáš Svoboda (1974) je aktivní umělec konceptuálního ražení, patří ke generaci, jež vstupovala na scénu začátkem nového tisíciletí. Vedle vlastní volné tvorby se věnuje instalování výstav. Je spoluzakladatelem pražské galerie Display a také pedagogem na Akademii výtvarných umění, kde vede ateliér Nových médií. Posledních několik let se zabývá filmovým vyprávěním a jeho vztahu k pojímání reality v běžné řeči.

www.tomassvoboda.eu


Vstupné: 90 Kč/70 Kč pro studenty a seniory
Koupit vstupenku on-line