Naše identita, náš věk a dokonce i gender nejsou jen biologickou daností, ale utváří je celý systém institucí, výchovy či kultury. Nejsme tedy jednoduše někým, nevyplňujeme pouze role a očekávání, ale máme svobodu neustále se stávat někým jiným – navzdory těmto institucím či kulturám. Pro Gillese Deleuze a Félixe Guattariho to ještě v roce 1980 bylo především stávání se mladou dívkou, které nás mohlo osvobodit od kulturních nebo genderových stereotypů, či od disciplinující výchovy. Stávat se dívkou, která chce příliš mnoho v příliš krátkém čase, dívkou která je dána svými možnostmi a spolu s tím, jak je realizuje a ztrácí, ztrácí i sebe jako mladou dívku.

V roce 1999 ale francouzský kolektiv autorů Tiqqun publikuje text Předběžné materiály pro teorii mladé dívky, ve které již tato postava není spojená s možnostmi nebo dokonce emancipací. Mladá dívka se naopak stává centrem konzumní kultury a spektáklu reklamní mediální reality. Možná právě tato postava mladé dívky může být vhodnou figurou, příznačným místem, ze kterého, nebo vůči kterému lze formulovat filosofii současnosti. Právě stávání se mladou dívkou, ať již ve smyslu osvobozování, nebo naopak při nákupu v obchodním centru, může být aktivitou, skrze kterou naplňujeme, ale také reflektujeme podmínky života v dnešní společnosti.


Václav Janoščík (1985) je pedagogem, teoretikem a kurátorem; momentálně je odborným asistentem na Akademii výtvarných umění, přednáší ale na dalších vysokých školách (UMPRUM, FF UK). Zaměřuje se na filosofii, teorii médií a umění, přestože jeho zájem je mnohem širší. Právě interdisciplinarita či dialog a kritický potenciál umění i teorie jsou jeho hlavní motivací. Podílel se na několika knihách, nejnověji například Objekt (2015) nebo Reinventing Horizons (2016), které prezentují problémy současné filosofie, jakými jsou spekulativní realismus, nový materialismus, akcelerace, budoucnost, technologie nebo redefinice umění.


Václav Janoščík: Stávat se mladou-dívkou / fotodokumentace 30.03.2017
Václav Janoščík: Stávat se mladou-dívkou / videozáznam 30.03.2017