Plato Zahajeni cyklu Hlava umelce

Název série diskusních večerů HLAVA UMĚLCE se odvolává na zásadní text Milady Součkové z roku 1946, který tematizuje nejen tvůrčí proces, ale také postavení umělce ve společnosti. Jedná se o manifest svého druhu, jehož nové čtení se může stát východiskem pro kladení analogických otázek i dnes. Záměrem programu je představit způsob myšlení nejzajímavějších českých umělců střední, mladší a nastupující generace.

14.00 – 17.00 hodin
Čtení textu Hlava umělce Milady Součkové

Hlava umělce je vášnivou touhou po románu, jež by dokázala bez fikce, pouhou imaginací propojit paměť jednotlivce a světa. V poválečném Československu mohla vyjít jen mimo oficiální nakladatelství těsně před odjezdem Milady Součkové (1899 –1983) v roce 1946 do Spojených států. Text v plné verzi zazní v podání čerstvé nositelky Ceny Alfreda Radoka, herečky Divadla Petra Bezruče Terezy Vilišové, herce Komorní scény Aréna Josefa Kaluži a hostů debaty, která bude po čtení následovat.

17.30
Debata o významu textu Hlava umělce a jeho vztahu k dnešku

Hosté:

  • Sylva Fischerová (1963), básnířka, prozaička a filoložka
  • Václav Magid (1979), umělec, kurátor a teoretik
  • Pavel Sterec (1985), umělec
  • Kristián Suda (1946), dramaturg, redaktor, spisovatel a editor knih Milady Součkové

Moderuje: Marek Pokorný (1963), umělecký kritik, kurátor současného výtvarného umění, umělecký manažer PLATO


Prozaička, básnířka, literární historička Milada Součková (1899-1983) je představitelkou a zakladatelkou intelektuální linie české literatury. Do českého literárního kontextu přinesla netradiční postupy, rozvíjené především v anglosaské literatuře. Byla ovlivněna mj. Pražským lingvistickým kroužkem a především přátelstvím s Romanem Jakobsonem. S Vladislavem Vančurou spolupracovala na prvním díle Obrazů z dějin národa českého. Po válce byla jmenována kulturním atašé při čs. konzulátu v New Yorku, v dubnu 1948 však rezignovala a rozhodla se trvale zůstat v USA. Přednášela českou literaturu a literatury slovanské na univerzitách v Harvardu, v Chicagu a v Berkley.

„Chci vám ukázati Umělce takového, jakým je. Nebudu psát román o hudebníkovi, o malíři, ba ani o spisovateli. Pokusím se ukázat vám nikoli jeho tvář, jeho vous, jeho šat, jeho milenky, nýbrž spíše jeho současné postavení. Neboť to jediné je důležité.“ Milada Součková, Hlava umělce


Hosté čtení a debaty:

Jedna z nejvýraznějších českých hereček Tereza Vilišová, žijící v Ostravě, účinkuje v Divadle Petra Bezruče, brněnské Redutě a Divadle Na zábradlí. Je čerstvou nositelkou ceny Alfréda Radoka 2013 v kategorii Nejlepší ženský herecký výkon za roli Amy v inscenaci Můj romantický příběh v Divadle Petra Bezruče.

Josef Kaluža patří ke kmenovým hercům Komorní scény Aréna. Můžeme jej vidět v inscenacích Dezertér z Volšan, Krajní meze nebo Hráči.

Básnířka, prozaička a filoložka Sylva Fischerová (1963) nejprve studovala filozofii na Filozofické fakultě a fyziku na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze, posléze vystudovala klasickou filologii na FF UK. V současné době pracuje v Ústavu řeckých a latinských studií na FF UK. Věnuje se řecké literatuře, filozofii a náboženství. Její básně i prózy byly přeloženy do celé řady jazyků a otištěny v časopisech a almanaších, dva knižní výbory z básní byly publikovány ve Velké Británii, soubor povídek Zázrak vyšel v překladu do polštiny.

Redaktor, spisovatel a dramaturg ČT a editor knih Milady Součkové Kristián Suda (1946) vystudoval Filosofickou fakultu UK v Praze, zabývá se i literární historií, v letech 1996-1997 obdržel Fulbright Research Award v USA a letech 1998-2000 grant Sorosovy nadace Research Support Scheme na studium a vydávání díla Milady Součkové. V nakladatelství Prostor připravuje edici Střed a edici próz Thomase Bernarda. Publikuje knižně, je členem českého Centra P.E.N.

Václav Magid (1979) studoval na AVU v Praze a UK (Fakulta humanitních studií, Filozofická fakulta). Ve své tvorbě zkoumá vzájemné pozice umění, filozofie, estetiky a sociální sféry. Je redaktorem časopisu Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny. V letech 2010 a 2013 byl finalistou Ceny Jindřicha Chalupeckého. Přednáší na FaVU v Brně a pracuje rovněž ve Vědecko-výzkumném pracovišti AVU v Praze.

Umělec Pavel Sterec (1985) rozličnými způsoby spojuje performanci, objekt, instalaci, fotografii i další média. Jeho zájem krouží okolo problematiky výzkumu, vědy, muzeí a archívů nebo sociálních struktur. Studoval na FaVU v Brně a AVU v Praze. V současné době je studentem doktorandského programu na UMPRUM. V roce 2011 byl nominován na Cenu Jindřicha Chalupeckého.

Umělecký kritik, kurátor současného výtvarného umění Marek Pokorný (1963) vystudoval Filosofickou fakultu UK v Praze. V roce 1995 založil Detail – časopis pro výtvarné umění, který byl prvním časopisem věnovaným současné polistopadové výtvarné scéně. Byl kurátorem výstav v Domě pánů z Kunštátu/Dům umění Brno a ředitelem Moravské galerie v Brně.