Kakofonní řezničina v podání studentů Jazykového gymnázia Pavla Tigrida v Ostravě.

Součást projektu Listening Eyes I