PLATO vyzdobí kapli svaté Alžběty rostlinami z ostravské divočiny. Kytice jako svátost. Instalace zahradní architektky Lucie Králíkové z brněnského Efeméru je ochutnávkou konceptuálního květinářství Pomíjivé hovory / Ephemeral Talks, v něž se galerie promění od 21.09. do 27.09.2017 (zahájení 20.09. v 18 h). Autorkami projektu jsou Lucie Králíková a fotografka Michaela Karásek Čejková.

Výjimečná příležitost navštívit novogotickou kapli z konce 19. století,  zasvěcenou císařovně Sissi, která nebyla otevřena bezmála desetiletí. Akce se koná ve spolupráci s městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz.


Ve své práci velmi často zohledňuji a znovu oživuji roli rostliny v křesťanské kultuře. Tato kultura je podle mě v každém z nás, nemusíme si to uvědomovat, nemusíme se hlásit k žádné víře, ale přesto cítíme jakousi posvátnou úctu, když vejdeme do kostela, když míjíme v krajině boží muka…

 Proto jsem si vybrala novogotickou kapli na kraji parku, kterou při svých pochůzkách městem snad už nikdo nevnímá. Je dlouho zavřená, ztratila funkci a také své věřící. Je pro mě symbolem vykořenění, historickou stopou a proměnou společnosti. Drobná sakrální stavba určená ke spočinutí, zamyšlení se, k osobní rozmluvě, stojící už sto let na stejném místě a přece skrytá, bez pozornosti.

Kaple je zasvěcena svaté Alžbětě proslulé svou úctou k Bohu, též skromností a obětováním se pro druhé. Skromnost chci vyjádřit prostě – nechci přehnanou květinovou výzdobu, ale pracuji pouze s jediným druhem rostliny, která nyní ovládá krajinu městské divočiny – s plaménkem plotním. Tato rostlina bude objektem, jakýmsi abstrahovaným oblakem…

Lucie Králíková


Další program PLATO na Zažít Ostravu jinak

17.09.2017 od 06.15 h v Komenského sadech
S rozbřeskem
Koncert a snídaně v parku za svítání