Letos opět v centru, poblíž kostela sv. Václava. Dům podle návrhu a pod rukama sochaře Jana Šnébergera a jeho party.

Helfři vítáni. Nonkonformní společnost jistá.


Stěhujeme se z Vítkovic do centra!

Jak už jsme vás informovali, k 1. červenci 2016 vznikla nová příspěvková organizace města PLATO Ostrava, která naváže na aktivity dosavadního projektu Galerie města Ostravy PLATO.

V červenci se statutárnímu městu Ostrava podařilo koupit objekty bývalých městských jatek, které budou v budoucnu sídlem městské galerie, a přilehlý hobby-market Bauhaus. V bývalém Bauhausu bude PLATO dočasně působit do doby, než budou kulturně chráněná jatka opravena.

Zahájení činnosti v Bauhausu je odhadováno na květen 2017.

Výstavy a program PLATO budou ve vítkovickém Gongu probíhat do prosince 2016.

Činnost v překlenovacím období leden – květen 2017 bude řešena alternativně a v centru!


Sousedská slavnost Zažít Ostravu jinak: webfacebook


Zažít město jinak vzniklo v roce 2006, díky pražské iniciativě Auto*Mat, prosazující lepší prostředí pro kvalitní život ve městě. Časově a tematicky navazuje na dvě mezinárodní osvětové aktivity, a to Evropský týden mobility a Den bez aut. Ulice tak na jeden den patří jen chodcům a cyklistům a je tak včetně silnice využívána pro aktivity, které jindy automobilová doprava neumožňuje. Základní myšlenkou sousedské slavnosti je přetvářet ulice a veřejné plochy v místa kulturního a společenského života, v místa pro setkávání a rozvíjení sousedských vztahů.