PLATO zub za zub

Miro Tóth a Michal Paľko: Zub za zub
Jednoaktová video opera pro sólistu, předsamplovaný sbor obyvatel Bánské Štiavnice, extenzívní vokál, cimbál a soprán saxofon

Opera vznikla v průběhu rezidence autorů v červnu 2013 v kulturním centru Banská St a nica Contempory. Pár kilometrů od středu Evropy obklopují bývalé slavné hornické město industriální ruiny. Do tohoto místa zašlé průmyslové slávy přichází návštěvník z hlavního města Slovenska, který chce také vlastnit kousek historie, protože ta, která vystavena na odiv turistům, už není pro domácí… Autoři do projektu zapojili obyvatele města, kteří jim vyprávěli osobní dějiny vlastní prosperity a úpadku. V opeře tvoří jejich hlasy, „stížnosti“, sbor plaček. Hlavním průvodcem, který nás operou provede, Bratislavan, záporná postava, barytonista, pro obyvatele Bánské Štiavnice typický „paštikář“…

Hudební režie, tvorba zvukových podkladů: Miroslav Tóth
Divadelní režie: Marek Kundlák
Kamera: Svätopluk Mikyta, Miroslav Tóth, Henrich Žucha
Střih: Miroslav Tóth
Libreto: Miroslav Tóth, Michal Paľko, Marek Kundlák

Obsazení:

V hlavní roli: Marek Kundlák
Cimbál: Michal Paľko
Soprán saxofon, extenzivní zpěv: Miro Tóth
Violoncello: Andrej Gál
Sbor předsamplovaných obyvatel Banské Štiavnice

V rámci festivalu NODO / Dny nové opery Ostrava 2014

Pořádá PLATO ve spolupráci s Ostravským centrem nové hudby, Martinem Klimešem a Provozem Hlubina

Vstup volný.

NODO 2014 300x300 kruhovy na bile


O autorech videoopery:

Skladatel a saxofonista Miroslav Tóth (1981) se specializuje na současnou experimentální hudbu, hudební improvizaci a konceptuální audiovizuální práci. Ve studiu kompozice pokračuje na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě. Hru na saxofon a klavír studoval na bratislavské konzervatoři. V letech 2002-2008 studoval muzikologii na Univerzitě Komenského v Bratislavě. Je autorem mnoha skladeb pro sólové nástroje a pro komorní orchestry. K jeho operám kromě Zubu za zub dále Massage Bar for Public Officers (opera o dvou aktech, premiéra v roce 2013 v Arnheimu, Nizozemí). Realizoval mnoho audiovizuálních projektů s Frutti di mare, což je proměnlivé seskupení asi 60 hráčů, kteří se podílejí na improvizovaném audiovizuálním koncertě, kdy hudebníci reagují na grafickou partituru. Je dále zakladatelem a uměleckým vedoucím improvizačního symfonického orchestru Musica falsa et ficta (od roku 2006). Hraje také často s jinými hudebníky a tělesy: Shibuya Motors, My Live Evil (s Alexander Platzner duo), Michal Paľko & Miroslav Tóth duo nebo Free jazz trio s Rafalem Mazurem a Miecislawem Górkou.

Michal Paľko ukončil studium na košické konzervatoři v oborech kompozice, cimbál a dirigování. Ve studiu kompozice pokračoval na VŠMU v Bratislavě. V současné době studuje hru na cimbál na Akadémií umení v Banskej Bystrici a skladbu na Akadémii muzycznej v Krakowe. V průběhu své dosavadní kariéry spolupracoval s Orchestrem přátel hudby Wien, Filharmonií Bohuslava Martinů, Štátnou filharmóniou Košice, Quasars ensemblem, Veni ensemblem, Melos Éthos ensemblem, ale věnuje se aktivně i interpretaci barokní hudby v souboru Solamente Naturali.


Cyklus Odložená paleta

Program Odložená paleta se soustředí na rozšířené pole výtvarného umění v kontextu nových médií, literatury, filmu, hudby, tance a divadla. S odkazem na sborník z roku 1942 (ed. Alžběta Birnbaumová a Věra Černá), představující předčasně zemřelé osobnosti českého výtvarného umění, tato řada představuje prostřednictvím prezentací, akcí a projekcí významné osobnosti a tvůrčí aktivity využívající vizuální prostředky mimo klasickou galerijní situaci.