Apnoe je podle lékařského výkladu zástava dechu. Ta může být na určitý čas způsobena vůlí jedince, ale objevuje se také při některých těžkých nemocech a bývá doprovázena sníženou hladinou kyslíku a zvýšenou tepovou frekvencí. Do povědomí lidí se tento stav dostává také prostřednictvím dětských her s cílem, kdo déle vydrží bez nádechu, při potápění, při škrcení, při erotických praktikách, při očistných rituálech. Změny hladiny kyslíku a kysličníku uhličitého vyvolávají změněné stavy vědomí, transcendentní zážitky a situace na hraně života a smrti. Představení se stává metaforickým ztělesněním všech těchto potenciálních prožitků a přitom zůstává samostatným estetickým útvarem spojujícím pohyb, obraz a zvuk do jednoho vyššího celku.


Sandrine Lascaux je performerka pracující v Zwann ei kolektivu od roku 1998. Zabývá se tancem, pohybem a přesahy do filozofie, literatury, zvukové poezie, filmu a multimediální tvorby. Praktikuje tanec butó, který vychází z vnitřní transformace představ do vnějšího pohybu performerova těla. Na univerzitě v Le Havre píše a přednáší o současné španělské a francouzské literatuře.

Druhým významným členem tvůrčího kolektivu Zwann ei je Guillaume Gargaud. Je to skladatel, kytarista, hráč na elektronické nástroje, improvizátor. Narodil se v roce 1979 a na svém kontě již má tucet vydaných alb. Skládá hudbu k současnému tanci, filmu, vytváří zvukové instalace, improvizuje s různými hudebníky. Při své hře na kytaru objevuje nové zvuky a využívá rozšířeného způsobu hraní. Poslech jeho zvuků a tónů se vždy stává dobrodružstvím a představením nových nečekaných cest.


vstupné 30,- Kč


Cyklus Odložená paleta

Program Odložená paleta se soustředí na rozšířené pole výtvarného umění v kontextu nových médií, literatury, filmu, hudby, tance a divadla. S odkazem na sborník z roku 1942 (ed. Alžběta Birnbaumová a Věra Černá), představující předčasně zemřelé osobnosti českého výtvarného umění, tato řada představuje prostřednictvím prezentací, akcí a projekcí významné osobnosti a tvůrčí aktivity využívající vizuální prostředky mimo klasickou galerijní situaci.