Plato - Listening Eyes I

Prostorový aspekt hudební produkce je zdůrazněn v podobě plastiky-instalace-prostředí a vykazuje všechny znaky tvorby umělkyně, která svým dílem významně určovala podobu českého umění 90. let minulého století.

Rozměrná, výtvarně velmi působivá stejnojmenná instalace Kateřiny Vincourové radikálně mění způsob vnímání hudební produkce, aktivizuje publikum a zároveň mu klade omezení jiného druhu, než na jaké je zvyklé při klasickém dělení prostoru na pódium a hlediště.

Jako samostatný objekt nově definuje prostor, ve kterém je umístěn, v případě dvorany Multifunkční auly Gong vytváří měkkou textilní protiváhu maskulinnímu betonu, sklu a plechu. Horizontála napnuté plachty s kruhovými otvory uvnitř kontrastuje s pravoúhlým geometrickým rastrem šamotových cihel.

Jako v dalších významných dílech Kateřiny Vincourové je objekt Nahlížet nasloucháním velkorysým až monumentálním gestem autorky, které je založeno na zpochybnění vnitřku a vnějšku, ohraničené či zdůrazněné prázdnoty jako opozičního principu mohutné plnosti hmoty.

Intimita a její prožitek jsou jako téma předloženy v paradoxně naddimenzovaném měřítku, a tedy zbaveny marginálního, bagatelního postavení, jemuž jej podřizuje dominantní pohled na svět jako místo racionální stability či pevného řádu ovládaného výkonem.

Marek Pokorný, kurátor


Kateřina Vincourová (*1968) studovala na Surikově akademii výtvarných umění v Moskvě a na Akademii výtvarných umění v Praze v ateliérech grafiky u Ladislava Čepeláka, konceptuálních tendencí u Miloše Šejna a multimediální tvorbu u Milana Knížáka. Absolvovala studijní pobyt v Headlands Center for Arts v San Francisku, získala stipendium DAAD v Berlíně. V roce 1993 jí byla udělena Alexander Dorner Prize a v roce 1997 se jako první žena stala laureátkou Ceny Jindřicha Chalupeckého. Její dílo bylo zastoupeno na řadě významných výstav v zahraničí (Home sweet Home v Deichtorrhallen v Hamburku v roce 1997; After the Wall v Moderna Muset ve Stockholmu, v Ludwig Museum v Budapešti a Hamburger Bahnhof v Berlíně v roce 1999; Going Staying v Kunstmuseum Bonn v roce 2007). Kateřina Vincourová vytváří díla mnohdy náročná na prostor a technologické postupy. Jako jedna z prvních uvedla do současného umění výrazná ženská témata, kriticky komentuje svět spotřební kultury, ale v jejích objektech se zjevuje i dívčí romantika.


Události v objektu Kateřiny Vincourové
Nahlížet nasloucháním I / Listening Eyes I

Čt 19. 03. v 19.00
Zvuková mapa Miroslava Srnky. Hraje Prague Modern

Po 23. 03. v 17.00
Pěvecký sbor Gymnázia Olgy Havlové

Čt 26. 03. v 09.00
Zaříkávání Májem
Kakofonní řezničina v podání studentů Jazykového gymnázia Pavla Tigrida v Ostravě

St 01. 04. v 18.00 – 21.00
Aprílový ODVAZ divadla improvizace
18.00 – 18.45 ImProDěti
Hra na schovku, honičku, nebo krvavého dědka? Nezařizujte hlídání a vezměte děti s sebou.
19.00 – 19.45 ImProShow
Mozaika drobných improvizovaných příběhů nečekaných i zcela očekávatelných.
20.15 – 21.00 ImProJazz
Divadelní improvizace s verši a písněmi, které zaznějí jen jednou…

Pá 03. 04. v 19.00
Prýskač. Psychedelie, grunge, rock, alterna
Studenti Gymnázia Hladnov

So 04. 04. v 19.00
Sirotčinec akusticky. Heavy rockabilly. Něco mezi Tarantinem a Korny
Studenti DAMU, VŠE a jiných

Ne 05. 04. v 17.00
Já si sednu tady. Lehký punk-rock
Studenti Gymnázia Volgogradská a SPŠei

VÝZVY PRO UMĚLCE
Možnost koncertu / performance v objektu Kateřiny Vincourové
21. 03., 22. 03., 28. 03. a 02. 04.!
Zájemci, pište na dita.eibenova@plato-ostrava.cz