Plato Hana Buddeus přednáška

Přednáška historičky umění Hany Buddeus.

„Debata většinou ustrnula na estetické otázce fotografie jako umění a přitom se téměř nevěnovala pozornost mnohem nespornější společenské skutkové podstatě umění jako fotografie. A přece má působení fotografických reprodukcí uměleckých děl mnohem větší význam, pokud jde o funkci umění, než více či méně umělecké utváření fotografie, pro niž se zážitek stal kořistí fotoaparátu.“ (Walter BENJAMIN: Malé dějiny fotografie, 1931)

Hana Buddeus se dlouhodobě zabývá fotografií v kontextu dějin umění. V rámci doktorského studia na Vysoké škole uměleckoprůmyslové se věnuje problematice fotografické dokumentace akčního umění. Ve spolupráci s občanským sdružením Fotograf připravuje už druhým rokem dramaturgii Festivalu Fotograf a od června 2013 řídí Galerii AMU.

Přednáška je součástí doprovodného programu k výstavě Michala Kalhouse Muž a žena.

Vstup volný.


Cyklus Silná(ý) v teorii

Série přednášek Silná(ý) v teorii seznamující s širokým současným teoretickým zázemím vnímání a interpretace uměleckého díla se odkazuje na divadelní komedii Stanislava Mráze (1864 – 1918), poprvé uvedenou J. A. Pitínským v divadle Na Zábradlí v roce 1989. Téma přednášky je ponecháno na volbě pozvané osobnosti.