Plato Pavel Vancat prednaska

Termín “nefotografie” jsme použili s J. Freibergem v roce 2004 při přípravě výstavy “fotografie??” ve snaze o pojmenování několika českých autorů, pracujících s analogovou fotografií izolovaně od fotografického dění a uplatňujících ve svých dílech postkonceptuální strategie. Jak lze tento termín upřesnit či redefinovat o deset let později a jak lze jeho pomocí pochopit rafinovanost i přímočarost Kalhousových fotografických děl? (pv)

Pavel Vančát (*1976) / Kurátor, historik a teoretik fotografie. Člen redakční rady časopisu Fotograf. V letech 2008-10 pracoval jako kurátor Galerie Klatovy/Klenová (GKK). Od roku 2008 je hlavním kurátorem soutěže diplomových prací studentů evropských akademií Start Point. Přeložil knihu Susan Sontagové O fotografii (2002), v nakladatelství Torst publikoval monografie o Miroslavu Tichém, Jindřichu Přibíkovi a Janu Svobodovi. Dlouhodobě se věnuje tvorbě dvojice Jasanský-Polák. Spolu s Janem Freibergem připravil pro GKK výstavy Fotografie?? (2004) a Fotografie 70. let v ČSR (2007). V době svého studia na VŠUP (2005-9) spolupracoval na expozici Husákovo 3+1. V roce 2011 připravil v Galerii Rudolfinum výstavu Mutující médium: fotografie v českém umění 1990-2010, v roce 2013 pro Prague Biennale koncipoval sekci Photography, Reconstructed.

V 17.30h se koná kurátorská prohlídka výstavy Michala Kalhouse Muž a žena s Pavlem Vančátem.

Vstup volný.


Cyklus Silný(á) v teorii

Série přednášek Silná(ý) v teorii seznamující s širokým současným teoretickým zázemím vnímání a interpretace uměleckého díla se odkazuje na divadelní komedii Stanislava Mráze (1864 – 1918), poprvé uvedenou J. A. Pitínským v divadle Na Zábradlí v roce 1989. Téma přednášky je ponecháno na volbě pozvané osobnosti.