Louidgi Beltrame “Cinelândia”

„Plyne dnes sám čas obráceně? Odstranil někdo jeho přední řazení a donutil čas jezdit kolem v kruzích? Zdá se, že historie morfovala do smyčky,” dohaduje se Hito Steyerl ve svém nedávném textu. V tomto roce nabídne PLATOvideo jednu z možných revizí časové osy-smyčky moderních dějin skrze tvorbu současných umělců pracujících s médiem pohyblivého obrazu. Nejprve se obrátíme k éře modernismu, která je jedním ze základních ideových kamenů 20. a 21. století, na první část cyklu pak naváží témata „Válka“, „70. léta“ a „Digitální doba/Hledání nového člověka”. Formát tvoří prezentace dvou filmů/videí v suterénních sálech Trojhalí, kterou zahájí projekce v kině Cineport. V úterý 08.03. v 18.00 zde kurátor Jen Kratochvil uvede video Carlose Amoralese The Man Who Did All Things Forbidden.


A Reflection on Light (2015) je jedním ze tří nových filmů Grace Weir (1962) poprvé prezentovaných coby součást její retrospektivní výstavy “3 different nights, recurring” v IMMA (Irské muzeum moderního umění, Dublin) od loňského podzimu do jara tohoto roku. Je zásadní uvažovat o nedávné tvorbě irské umělkyně ve světle jejích dlouhodobých zájmů prezentovaných touto výstavou. Opakované návraty k tématům vazby umění a vědy, které Weir podpořila dlouhým studiem fyzikálních objevů ze začátku 20. století, tedy ze stejné doby, kdy plně kvete modernistické smýšlení na poli vizuálního umění. A Reflection of Light nabízí zdánlivě kontinuální průchod nejrůznějšími, od sebe vzdálenými prostředími, ateliérem, muzeem, chodbami university. V procesu kamera zvýrazňuje specifické aspekt probíhajících proměn scenérie, tvořícího naraci filmu. Středobodem je obraz Let There Be Light z roku 1944 první irské abstraktní malířky Mainie Jellett, zobrazující ruku, která láme dopadající paprsek do barevného spektra, podobně jako potom činí speciální zařízení vytvořené na fakultě fyziky dublinské Trinity College. Vše je propojení příběhem rodiny Mainie Jellett, vše je propojené v čase, vše svůj čas překračuje a otevírá jej přítomnosti.

Cinelândia (2012), film francouzského umělce Louidgi Beltrama (1971), si přebírá svůj název po městské části Rio de Janeira, pověstné ve 30. letech svým kinem. Film je natočený v džungli, která Rio obklopuje, v lokalitě, kde si brazilský architekt Oscar Niemeyer postavil na začátku 50. let pro svoji rodinu skleněný dům (v návaznosti na slavné evropské i americké modernistické stavby podobného charakteru – Mies van der Rohe, Phillip Johnson), který však obýval pouhých pár let a dům poté zůstal opuštěný a postupně pohlcovaný okolní faunou a florou. Beltrame do domu přináší 16mm projektor, který proměňuje statickou architekturu uvězněnou ve svém časoprostoru, místo krátké paměti lidské přítomnosti, v prostor dynamického plynutí času a syntézy nejrůznějších narací. Světlo projekce se tříští někde mezi průhlednými stěnami objektu, zvuky okolního lesa a slovy, které nahrazují možný obraz. Naraci tvoří směsice hlasů, segmentů původních literárních zdrojů: scénáře nerealizovaného Antonioniho filmu, popisujícího útěk italského politického journalisty a mladého antropologa amazonskou džunglí, končící finálním průhledem skrze stromy na město Brasilia postavené z velké části Niemeyerem; mýty a příběhy džungle z Ballardova The Crystal World; rozhovoru s režisérkou Marguerite Duras, autorkou Hiroshima mon amour a konečně studie Cannibal Metaphysics brazilského antropologa Eduardo Viveiros de Castra. Syntéza diskurzů tak zastupuje roztříštěný obraz filmové projekce vytváří mentální obrazovou studii.

Filmem Carlose Amoralese The Man Who Did All Things Forbidden (2014) zahájí kurátor výstavu v úterý 08.03. v 18h v Cineportu.


PLATOvideo

Záměrem cyklu je průběžně seznamovat veřejnost se širokým spektrem tvorby domácích i zahraničních umělců, když se hlavním prostředkem výpovědi stává pohyblivý obraz bez dalších instalačních prvků. V roce 2016 cyklus kurátorsky připravuje Jen Kratochvil. Prezentaci filmů/videí v suterénních sálech Trojhalí Karolina (proměněných v projekční místnosti volně přístupné veřejnosti) předchází vždy promítání v Cineportu.

TROJHALÍ KAROLÍNA
po – pá 8 – 22h
so – ne 10 – 20h

Vstup volný.