Michal Kalhous Muž a žena v PLATO Ostrava

Kurátorská prohlídka výstavy Michala Kalhouse Muž a žena s Pavlem Vančátem. Po prohlídce v 18h následuje přednáška Pavla Vančáta Michal Kalhous a nefotografie.

Pavel Vančát (*1976) / Kurátor, historik a teoretik fotografie. Člen redakční rady časopisu Fotograf. V letech 2008-10 pracoval jako kurátor Galerie Klatovy/Klenová (GKK). Od roku 2008 je hlavním kurátorem soutěže diplomových prací studentů evropských akademií Start Point. Přeložil knihu Susan Sontagové O fotografii (2002), v nakladatelství Torst publikoval monografie o Miroslavu Tichém, Jindřichu Přibíkovi a Janu Svobodovi. Dlouhodobě se věnuje tvorbě dvojice Jasanský-Polák. Spolu s Janem Freibergem připravil pro GKK výstavy Fotografie?? (2004) a Fotografie 70. let v ČSR (2007). V době svého studia na VŠUP (2005-9) spolupracoval na expozici Husákovo 3+1. V roce 2011 připravil v Galerii Rudolfinum výstavu Mutující médium: fotografie v českém umění 1990-2010, v roce 2013 pro Prague Biennale koncipoval sekci Photography, Reconstructed.

Vstup volný.