Plato - Tomáš Glanc, přednáška "Performance - žánr a postup"
Foto Игорь Мухин

Ruský příběh estetické dimenze, která změnila dějiny umění.

V dějinách tzv. západního umění se o žánru performance a happeningu mluví zpravidla ve vztahu k akcím, které v 50. letech v New Yorku a New Jersey uskutečňovali Allan Kaprow, John Cage, později představitelé hnutí Fluxus… Neuvažovali ale umělecky podobným způsobem už někteří autoři ruské avantgardy a ve 30. letech jejich originální pokračovatelé, sdružení kolem Daniila Charmse?

Nepřehlédnutelně významným se žánr performance stává v ruské kultuře od 70. let, kdy různí autoři volí neopakovatelnost, děj, tělesnou dimenzi díla nebo pevnou vazbu s prostředím za svůj vyjadřovací prostředek. S koncem sovětské cenzury performance vtrhla do ulic ruských měst, zvýšil se výskyt krve, spermatu a došlo i na barikády. Nynější režim se pokouší některé projevy provokativního umění (často smíšené s politickým aktivismem) kriminalizovat. Může si performance za těchto okolností zachovat svoji svébytnost, nebo se stává rukojmím médií, ideologie a dalších okolností?


Slavista, překladatel, kritik, kurátor Tomáš Glanc (1969) patří k předním českým rusistům, byl mj. ředitelem Ústavu slavistických a východoevropských studií FF UK (2000-2003) a ředitelem Českého centra v Moskvě (2005-2007). V posledních letech působil na univerzitách v Brémách, Basileji a na Humboldtově univerzitě v Berlíně. V současnosti je jeho hlavním pracovištěm univerzita v Curychu. Od konce 80. let se zabývá ruskou kulturou a kulturní teorií, obzvlášť současnou literaturou a výtvarným uměním, estetikou avantgardy, literární vědou, sémiotikou, později také ideologií slovanství a problematikou estetiky změněných stavů vědomí. Je autorem knihy Souostroví Rusko / Ikony postsovětské kultury, která vyšla v edici Revolver Revue.


Akce je součástí doprovodného programu k výstavě Iriny Koriny Měřítka touhy a rychlokurzu současného umění s Tomášem Glancem Otcové a běsi.


Otcové a běsi
Rychlokurz současného ruského umění s Tomášem Glancem

čt 15. 01. v 17.30
Rusko prostřednictvím filmového obrazu
Komentované ukázky z důležitých ruských filmů od konce 90. let 20. století dodnes
German, Bondarčuk, Zvjagincev, Sokurov, Fedorčenko, Lobanov, Kalatozošvili, Popogrebskij, Zeľdovičj, Germanika

čt 15. 01. v 18.45
Umělecké ideologie v současném ruském umění a jejich česká recepce — tři generační pohledy
Diskuse. Hosté: Viktor Pivovarov, Václav Magid, Tomáš Glanc

čt 22. 01. v 17.30
Kurátorská prohlídka
k výstavě Iriny Koriny Měřítka touhy s Tomášem Glancem

čt 22. 01. v 18.00 / cyklus Silná(ý) v teorii
Slovo a obraz v ruské kultuře
Přednáška

čt 05. 03. v 19.30 / cyklus Silná(ý) v teorii
Performance — žánr a postup. Ruský příběh estetické dimenze, která změnila dějiny umění
Přednáška