Plato - přednáška Tomáše Glance

Vztah slova a obrazu se v ruské kultuře vyznačuje pevnou vazbou, která v průběhu dějin doznala samozřejmě nesčených proměn, odpovídajících příslušným historickým obdobím a procesům, které právě probíhaly v estetických, politických a náboženských dějinách v domácím prostředí i v zahraničních souvislostech dotýkajících se tak či onak i Ruska. Bylo by naivní a přehnané tvrdit, že vazba obrazu na slovo je něčím zcela rusky specifickým, ačkoliv se někdy mluví o “literaturocentričnosti” ruské kultury a pro takové tvrzení se najdou i pádné argumenty. Zajímavější než trvat na ruské výjimečnosti v tomto ohledu je pokusit se propojení obrazů se slovy doložit konkrétními příklady z různých období: z éry křesťanského ikonopisectví, z období ruské avantgardy i v tvorbě polooficiálně působících autorů uměleckého undergroundu 60.-80.let 20.století. Pochopitelně nelze vynechat ani otázku, jak vypadá spojenectví či antagonismus ve vztazích mezi slovem a obrazem v kultuře současné.


Slavista, překladatel, kritik, kurátor Tomáš Glanc (1969) patří k předním českým rusistům, byl mj. ředitelem Ústavu slavistických a východoevropských studií FF UK (2000-2003) a ředitelem Českého centra v Moskvě (2005-2007). V posledních letech působil na univerzitách v Brémách, Basileji a na Humboldtově univerzitě v Berlíně. V současnosti je jeho hlavním pracovištěm univerzita v Curychu. Od konce 80. let se zabývá ruskou kulturou a kulturní teorií, obzvlášť současnou literaturou a výtvarným uměním, estetikou avantgardy, literární vědou, sémiotikou, později také ideologií slovanství a problematikou estetiky změněných stavů vědomí. Je autorem knihy Souostroví Rusko / Ikony postsovětské kultury, která vyšla v edici Revolver Revue.


Akce je součástí doprovodného programu k výstavě Iriny Koriny Měřítka touhy a rychlokurzu současného umění s Tomášem Glancem Otcové a běsi.


Otcové a běsi
Rychlokurz současného ruského umění s Tomášem Glancem

čt 15. 01. v 17.30
Rusko prostřednictvím filmového obrazu
Komentované ukázky z důležitých ruských filmů od konce 90. let 20. století dodnes
German, Bondarčuk, Zvjagincev, Sokurov, Fedorčenko, Lobanov, Kalatozošvili, Popogrebskij, Zeľdovičj, Germanika

čt 15. 01. v 18.45
Umělecké ideologie v současném ruském umění a jejich česká recepce — tři generační pohledy
Diskuse. Hosté: Václav Magid, Tomáš Glanc, Tomáš Císařovský

čt 22. 01. v 17.30
Kurátorská prohlídka
k výstavě Iriny Koriny Měřítka touhy s Tomášem Glancem

čt 22. 01. v 18.00 / cyklus Silná(ý) v teorii
Slovo a obraz v ruské kultuře
Přednáška

čt 05. 03. v 19.30 / cyklus Silná(ý) v teorii
Performance — žánr a postup. Ruský příběh estetické dimenze, která změnila dějiny umění
Přednáška